Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2023r.:

Kapitał (fundusz) podstawowy:  10.828.000,00 zł

Kapitał zapasowy: 1.006.365,74 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych: 9.324.290,74 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych: 218.246,50 zł

Aktywa obrotowe: 6.232.734,85 zł

 

Pomoc publiczna w 2023r. nie wystąpiła.

Dochód / strata za 2023r. oraz z lat ubiegłych 

 

Rok

zysk

Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat

2022r.

-94.812,64 zł

kapitał zapasowy

2023r.

1.086.905,21 zł

kapitał zapasowy

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

Kapitał (fundusz) podstawowy:  10.828.000,00 zł

Kapitał zapasowy: 663.133,82 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych: 9.611.476,16 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych: 332.461,39 zł

Aktywa obrotowe: 4.995.904,76 zł

 

Pomoc publiczna w 2022r. nie wystąpiła.

Dochód / strata za 2022r. 

 

Rok

zysk

Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat

2022r.

343.231,92 zł

kapitał zapasowy

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Kapitał (fundusz) podstawowy:  10.800.000,00 zł

Kapitał zapasowy: 1.105.028,80 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych: 10.369.126,13 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych: 443.511,04 zł

Aktywa obrotowe: 3.544.197,37 zł

 

Pomoc publiczna w 2021r. nie wystąpiła.

Dochód / strata za 2021r. 

 

Rok

dochody / straty

Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat

2021r.

-442.307,98 zł

kapitał zapasowy

_______________________________________________________________________________________________________________________

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2020.:

Kapitał (fundusz) podstawowy  10.800.000,00 zł

Kapitał zapasowy 2.135.052,01 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 10.273.325,32 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  541.665,61 zł

Aktywa obrotowe 4.460.930,71 zł

 

Pomoc publiczna w 2020r. nie wystąpiła.

Dochód / strata za 2020r. 
Rok dochody / straty  Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat 
2020r. -1.030.023,21 kapitał zapasowy

 

 


Majątek wg stanu na dzień 31.12.2019.:

Kapitał (fundusz) podstawowy  10.800.000,00 zł

Kapitał zapasowy 2.663.279,96 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 10.655.812,84 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

Aktywa obrotowe 5.034.422,40 zł

 

Pomoc publiczna w 2019r. nie wystąpiła.

Dochód / strata za 2019r. 
Rok dochody / straty  Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat 
2019r. -528.227,95 kapitał zapasowy

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2018r.:

Kapitał (fundusz) podstawowy  10.800.000,00 zł

Kapitał zapasowy 2.760.752,44 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 12.277.796,09 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

Aktywa obrotowe 1.997.112,99 zł

 

Pomoc publiczna w 2018r. nie wystąpiła.

Dochód / strata za 2018r. 
Rok dochody / straty  Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat 
2018r. -97.472,48 kapitał zapasowy

 

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2017r.:

Kapitał (fundusz) podstawowy  10.800.000,00 zł

Kapitał zapasowy 3.113.819,74 zł

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 12.743.527,22 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

Aktywa obrotowe 1.648.477,55 zł


Pomoc publiczna 

 w roku 2017: 4.561,77 zł (1.070,56 euro)


Dochód / strata za 2017r. 
Rok dochody / straty  Dysponowanie dochodami / sposób pokrycia strat 
2017r. -353.067,30 kapitał zapasowy

 


Majątek wg stanu na dzień 31.12.2016r.:

Kapitał  zakładowy (podstawowy ) 10.800.000,00 zł

Kapitał zapasowy 5.205.893,74 zł

Wartość netto środków trwałych 13.307.564,28 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

Wartość środków trwałych w budowie  15.375,00 zł

Aktywa obrotowe 1.709.681,66 zł

Pomoc publiczna 

 •  w roku 2016 pomoc de minimis = 6.647,70 euro 

 

 

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2015r.:

Kapitał  zakładowy (podstawowy ) 3.300.000,00zł

Kapitał zapasowy 322.994,93zł

Wartość netto środków trwałych 20.255.447,66zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

Wartość środków trwałych w budowie  0,00 zł

Pomoc publiczna 

 •  w roku 2015 pomoc de minimis = 2.514,48 euro 

Dług publiczny 

 • ​w roku 2015 - Dług publiczny wykazany w sprawozdaniu RF-02 (o stanie należności i zobowiązań) wynosi 0,00

 

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2014r.:

Kapitał  zakładowy (podstawowy ) 3.300.000,00zł

Kapitał zapasowy 322.994,93zł

Wartość netto środków trwałych 21.177.249,22zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

Wartość środków trwałych w budowie  0,00zł

  

Pomoc  publiczna:

- w roku 2012 pomoc de minimis =  199.219,70 euro

- w roku 2014 pomoc de minimis =         590,49 euro

 

 


Majątek wg stanu na dzień 31.12.2013r.:

a)      Fundusz założycielski 3.300.000,00zł

b)      Fundusz zakładu 322.994,93 zł

c)       Wartość netto środków trwałych 22.136.575,30 zł

d)      Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł

e)      Wartość środków trwałych w budowie 1.590,00 zł

 Pomoc publiczna w latach 2010-2013 nie wystąpiła natomiast w 2012r. uzyskano pomoc de minimis w wysokości 199.219,70 euro

 

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2012r.:

a)      Fundusz założycielski 3.093.627,41zł

b)      Fundusz zakładu 0,00 zł

c)       Wartość netto środków trwałych 2.748.919,54 zł

d)      Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł

e)      Wartość środków trwałych w budowie 20.146.350,59 zł

 Dług publiczny na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 26.06.2006r. ( Dz. U nr 113 poz. 770) wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 0,00

Pomoc publiczna w latach 2009-2011 nie wystąpiła natomiast w 2012r. uzyskano pomoc de minimis w wysokości 199.219,70 euro

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2011r.:

a)      Fundusz założycielski  4.842.611,80 zł

b)      Fundusz zakładu  0,00 zł

c)       Wartość netto środków trwałych 2.979.067,61 zł

d)      Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  0,00 zł

e)      Wartość środków trwałych w budowie  2.554.869,70 zł

2.       Dług publiczny na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 26.06.2006r. ( Dz. U nr 113 poz. 770) wykazany w sprawozdaniu Rb-Z  wynosi  0,00
3.       Pomoc  publiczna  w latach 2009-2011 nie wystąpiła.

 

 

Według stanu na dzień 31.12.2010 roku majatek CTN Moszna-Zamek wynosi:

 1. fundusz założycielski 4.842.611,80 zł
 2. fundusz zakładu 0,00 zł
 3. wartość netto środków trwałych  2.719.146,63 zł
 4. wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł
 5. wartość środków trwałych w budowie 1.617.857,54 zł

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku majatek CTN Moszna-Zamek wynosi:

 1. fundusz założycielski 3.572.780,15 zł
 2. fundusz zakładu 0 zł
 3. wartość netto środków trwałych  2.796.348,90 zł
 4. wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł
 5. wartość środków trwałych w budowie 348.025,09 zł