Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola

Rejestr Kontroli

Przeprowadzonych w CTN w Mosznej Sp. z o.o. – rok 2016 –

 

L.p.

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

Uwagi

 

1.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Prawo pracy oraz przepisy i zasady BHP

Kontrola w dniach :

1, 2, 10, 15 marca 2016 r.

Wpis w książce kontroli
poz. 1

      2

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Prawo pracy oraz przepisy i zasady BHP

Kontrola w dniach:

18, 20, 30 maja 2016 r

Wpis w książce kontroli poz. 2

3

PPiS w Krapkowicach

Ocena stanu sanitarno – higienicznego, technicznego oraz dokumentacji zakładu w ramach urzędowej kontroli żywności

Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń zakładu, sposobu przeprowadzania procesów dezynfekcji, mycia, sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego, sposobu postępowania z bielizną stosowaną w zakładzie oraz wytwarzanymi odpadami

25.05.2016 r.

Wpis w książce kontroli poz. 3

 

Rejestr Kontroli

Przeprowadzonych w CTN w Mosznej Sp. z o.o. – rok 2015

 

L.p.

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

Uwagi

 

1.

PPiS w Krapkowicach

Ocena stanu sanitarno-higienicznego, warunków technicznych oraz dokumentacji zakładu

20.05.2015

Wpis w książce kontroli
poz. 1

      2

PPiS w Krapkowicach

Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń zakładu, sposobu przeprowadzania procesów dezynfekcji, mycia, sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego, sposobu postępowania z bielizną stosowaną w zakładzie oraz wytwarzanymi odpadami.

21.05.2015

Wpis w książce kontroli poz. 2

3

OOW NFZ w Opolu

 Realizacja umowy  w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dorosłych i rehabilitacji psychiatrycznej

03.12.2015 r.

Wpis w książce kontroli poz. 3

 

Rejestr Kontroli
Przeprowadzonych w CTN w Mosznej Sp. z o.o. – rok 2014 –
 
L.p.
 
Organ kontrolujący
Zakres kontroli
Czas trwania kontroli
Uwagi
 
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek,  ustalenie uprawnień do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrola w dniach :

20 ,21, 23, 24, 27, 30 stycznia 2014 r.

 
Wpis w książce kontroli
poz. 1
      2
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w zakresie dot. nagród jubileuszowych

Kontrola w dniach:
17, 20, 23 grudnia 2013 r
13 stycznia 2014 r.

Kontynuacja kontroli rozpoczętej w grudniu 2013r.

3
PSSE Krapkowice

Ocena stanu sanitarno – higienicznego, warunków technicznych oraz dokumentacji zakładu

23.05.2014 r.
Wpis w książce kontroli     poz. 2
4
Urząd Skarbowy
Krapkowice
Kontrola VAT za grudzień 2013 r.
01.07.2014 r.
Wpis w książce kontroli
poz. 3
5
Opolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Opolu
Kontrola stanu higieny pracy przy źródłach pola mag.
21.07.2014 r.
Wpis w książce kontroli
poz.4

 

Rejestr Kontroli

Przeprowadzonych w CTN – rok 2013-

L.p.

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

Uwagi

1

PPIS Krapkowice-O Higieny Komunalnej

Ocena stanu sanitarno  – technicznego pomieszczeń SUW

19.03.2013 r.

Wpis w książce kontroli

poz. 1

2

PSSE Krapkowice

Ocena stanu sanitarno – higienicznego prze wydaniem decyzji zatwierdzającej ( pion kuchenny)

27.03.2013 r.

Wpis w książce kontroli     poz. 2

3

PPIS Krapkowice

Ocena pomieszczeń i urządzeń w celu wydania opinii sanitarnej

20.05.2013 r.

Wpis w książce kontroli

poz. 3

4

OOW NFZ w Opolu

Realizacja umowy  w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dorosłych i rehabilitacji psychiatrycznej

30.07.2013 r.

06.08.2013 r.

Wpis w książce kontroli

poz.4

5

PSSE Krapkowice

Ocena stanu technicznego, warunków technicznych i dokumentacji obiektu

12.09.2013 r.

Wpis w książce kontroli

poz. 5

6

PPIS w Krapkowicach

Ocena stanu sanitarno – higienicznego i sposobu przeprowadzania dezynfekcji, mycia i sterylizacji narzędzi i sprzętu med.

12.09.2013 r.

Wpis w książce kontroli

poz. 6

 

 

Przeprowadzone kontrole Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek

2011

L.p.
Organ kontrolujący
Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

Uwagi
 
1.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Krapkowice
Kontrola Stacji Uzdatniania Wody
W dniu 28.02.2011 r.
Wpis w książce kontroli poz. 1/2010
2.
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tyt. dostaw i usług- rozrachunki z tyt. zobowiązań.

od 04.05.2011 r.
do 30.05.2011 r.
Wpis w książce kontroli poz. 2/2010
 
3.
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem, prawidłowość wykorzystania udokumentowania  i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu województwa opolskiego

 
od 09.05.2011 r.
do 27.05.2011 r.
Wpis w książce kontroli
poz. 3/2010
 
4.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach

Postępowanie w sprawie choroby zawodowej
W dniu 13.05.2011 r.
Wpis w książce kontroli
poz. 4/2010
5.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach

Pobór próbek wody
W dniu 17.05.2011 r.
Wpis w książce kontroli
poz. 5/2010
6.

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Krapkowicach

Ocena stanu sanitarnego, higienicznego i technicznego oraz dokumentacji,

Ocena warunków pracy i ryzyka zawodowego pracowników narażonych na szkodliwe czynniki chemiczne, biolog. itp

W dniu 03.06.2011 r.
Wpis w książce kontroli
poz. 6/2010
7.
Sąd Rejonowy
Strzelce Opolskie
Legalność pobytu pacjentów
W dniu 14.10.2011 r.
Wpis w książce kontroli
poz. 7/2010
8.
Powiatowa Stacja sanitarno – Epidemiologiczna
Pobór próbek wody
W dniu 17.11.2011 r.
Wpis w książce kontroli poz. 8/2010

1. Kontrola dokumentacji dotyczącej spraw obronnych oraz przestrzegania
zasad magazywania i utrzymania specjalistycznych rezerw służby zdrowia
przechowywanych w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Kontrola w dniu 25.04.2007r.
Kontrolujący: Wydział Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wystąpienie pokontrolne: ZK.III-MD-0932- 9/07 z dnia 25.04.2007r.

2. Kontrola w zakresie ochrony środowiska- gospodarka wodno- ściekowa
Kontrola w dniach 27.04.2007r. i 15.05. 2007r.
Kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Wystąpienie pokontrolne: WI.HS-5020- 050301-/1/07 z dnia 25.05.2007r.

3. Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej
Kontrola w dniach od 29 czerwca 2007r. do 13 lipca 2007r.
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Organizacyjno- Prawny i Kadr

Wystąpienie pokontrolne: DOR.I.09131- 9/ 07 z dnia 09.08.2007r.

4. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
publicznymi w zakresie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji za lata 2005-2006.
Kontrola w dniach od 01.08.2007r do 18.09.2007r.
Kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

5. Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi
Kontrola w dniu 27.09.2007r.
Kontrolujący: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

6. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz rozrachunków w zakresie zobowiązań.
Kontrola w dniach od 11.10.2007r. do 31.10.2007 r
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

7. Kontrola pomieszczeń kuchni
Kontrola w dniu 27.05.2008 r
Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach

8. Kontrola aktywów trwałych - wartości niematerialnych i prawnych, aktywów trwałych oraz struktury i celowości ponoszonych kosztów
Kontrola w dniach od 05.08.2008 r do 04.09.2008 r.
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

9. Kontrola realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem, oraz wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2007 r.
Kontrola w  dniach od 10.10.2008 do 31.10.2008 r.
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wystąpienie pokontrolne: DZD IV/0913/14/08 z dnia 13.11.2008 r.

10. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krapkowicach.
Kontrola w dniu: 14.01.2009 r

11. Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Kontrola w dniu: 04.05.2009 r

12. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publoicznymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: "Ochrona i rozwój zasobów botanicznych - gatunki egzotyczne Moszna".
Kontrola w dniu: 08.01.2009