Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. Szanowny Pacjencie, Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z.o.o. KRS: 0000490720, REGON: 000293634, NIP: 1990111258 Adres: Moszna ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina Telefon: 77 466 84 18 w. 307, e-mail: ADO@ctn-moszna.pl; 2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – Telefon: 77 466 84 18 w. 308, e-mail: IOD@ctn-moszna.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
W tym cele zdrowotne:

 

 • profilaktyka zdrowotna,
 • diagnoza medyczna i leczenie,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe pacjentów w imieniu Szpitala na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
  5) Pani/Pana dane osobowe są częścią dokumentacji medycznej, w z związku tym Szpital jest zobowiązany przechowywać dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta: dokumentacja medyczna - 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia - 30 lat, licząc od końca rok kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Obowiązek podania danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych wynika z: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORIGU WIZYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE SPÓŁKI
Administratorem 
systemu monitoringu wizyjnego jest: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z.o.o.
KRS: 0000490720,REGON: 000293634, NIP: 1990111258 Adres: Moszna ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina Telefon: 77 466 84 18, e-mail: sekretariat@ctn-moszna.pl
Monitoring stosowany jest celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
e-mail:  IOD@ctn-moszna.pl;  telefon:77 466 84 18 w. 308.