Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej

Zamawiający informuje o zawarciu umowy o zamówienie publiczne.
Szczegóły w załączonym pliku: PDF2017.05.22_ogłoszenie.pdf (118,05KB)


Zamawiający, realizując obowiązek określony w  art. 92 ust. 2, przekazuje informacje o wykonawcach i o ocenie złożonych przez nich ofert, w tym o ofercie najkorzystniejszej.

Szczegółowe informacje w plikach:
PDF2017.04.21_wynik.pdf (349,57KB)
PDF2017.04.07_oferty.pdf (277,34KB)


Zamawiający, realizując obowiązek określony w  art. 86 ust. 5, przekazuje informacje o wykonawcach i złożonych przez nich ofertach.

Szczegółowe informacje w pliku: PDF2017.04.07_oferty.pdf (277,34KB)


Zamawiający publikuje odpowiedzi na zapytania, które złożono w postępowaniu.
Szczegółowe informacje w plikach:

  1. PDF2017.03.31_odpowiedzi.pdf (235,96KB)
  2. PDF2017.04.03_odpowiedzi.pdf (284,09KB)

Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ – Część I i publikuje jego nową postać: PDF2017.03.31_SIWZ_I.1_zmiana.pdf (364,11KB)

Zamawiający dokonuje zmiany § 10 SIWZ – Część III i publikuje jego zmienioną treść: PDF2017.04.03_SIWZ_III-zmiana.pdf (267,86KB)

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia: PDF2017.04.03_Ogłoszenie-zmiana.pdf (90,94KB)

Zamawiający dokonał aktualizacji pliku: 2017.03.24_Ogłoszenie_zmiana.pdf


Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do dokumentacji postępowania:

  1. sprostowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W SIWZ – Część I str. 5 tytuł rozdziału: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
I DOŚWIADCZENIA OSÓB ma numer IX (dziewiąty), winien mieć numer X (dziesiąty).

  1. Zmiana terminu składania ofert (dotyczy SIWZ – Część I. Rozdział VIII ust. 11 oraz Rozdział XI ust. 2 i Rozdział XII ust. 2 )

Dotychczasowy termin: 03.04.2017 r. zastępuje się terminem; 07.04.2017 r.
Pozostałe warunki, w tym godzina składania i otwarcia ofert, nie ulegają zmianie.

  1. Zmiana kryteriów i sposobu oceny ofert

Szczegółowe informacje w pliku: PDF2017.03.29_SIWZ_I_zmiana.pdf (266,12KB)

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym w następującym zakresie: PDF2017.03.29_Ogłoszenie-zmiana.pdf (88,29KB)


Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Szczegółowe informacje w załączonych plikach:

  1. PDF2017.03.24_Ogłoszenie_zmiana.pdf (30,26KB)
  2. PDF2017.03.24_SIWZ_I-zmiana.pdf (346,80KB)

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - na usługę pn. Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Szczegółowe informacje w załączonych plikach:

1)   PDF2017.03.23_Ogłoszenie.pdf (156,42KB)
2)   PDF2017.03.23_SIWZ.pdf (274,26KB)
3)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.pdf (415,78KB)
4)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.1.pdf (363,35KB)
5)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.2.pdf (268,78KB)
6)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.3.pdf (305,73KB)
7)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.3a.pdf (365,19KB)
8)   PDF2017.03.23_SIWZ_II.pdf (410,20KB)
9)   PDF2017.03.23_SIWZ_III.pdf (313,83KB)