Przejdź do treści strony
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej

Zamawiający informuje o zawarciu umowy o zamówienie publiczne.
Szczegóły w załączonym pliku: PDF2017.05.22_ogłoszenie.pdf


Zamawiający, realizując obowiązek określony w  art. 92 ust. 2, przekazuje informacje o wykonawcach i o ocenie złożonych przez nich ofert, w tym o ofercie najkorzystniejszej.

Szczegółowe informacje w plikach:
PDF2017.04.21_wynik.pdf
PDF2017.04.07_oferty.pdf


Zamawiający, realizując obowiązek określony w  art. 86 ust. 5, przekazuje informacje o wykonawcach i złożonych przez nich ofertach.

Szczegółowe informacje w pliku: PDF2017.04.07_oferty.pdf


Zamawiający publikuje odpowiedzi na zapytania, które złożono w postępowaniu.
Szczegółowe informacje w plikach:

 1. PDF2017.03.31_odpowiedzi.pdf
 2. PDF2017.04.03_odpowiedzi.pdf

Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ – Część I i publikuje jego nową postać: PDF2017.03.31_SIWZ_I.1_zmiana.pdf

Zamawiający dokonuje zmiany § 10 SIWZ – Część III i publikuje jego zmienioną treść: PDF2017.04.03_SIWZ_III-zmiana.pdf

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia: PDF2017.04.03_Ogłoszenie-zmiana.pdf

Zamawiający dokonał aktualizacji pliku: 2017.03.24_Ogłoszenie_zmiana.pdf


Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do dokumentacji postępowania:

 1. sprostowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W SIWZ – Część I str. 5 tytuł rozdziału: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
I DOŚWIADCZENIA OSÓB ma numer IX (dziewiąty), winien mieć numer X (dziesiąty).

 1. Zmiana terminu składania ofert (dotyczy SIWZ – Część I. Rozdział VIII ust. 11 oraz Rozdział XI ust. 2 i Rozdział XII ust. 2 )

Dotychczasowy termin: 03.04.2017 r. zastępuje się terminem; 07.04.2017 r.
Pozostałe warunki, w tym godzina składania i otwarcia ofert, nie ulegają zmianie.

 1. Zmiana kryteriów i sposobu oceny ofert

Szczegółowe informacje w pliku: PDF2017.03.29_SIWZ_I_zmiana.pdf

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym w następującym zakresie: PDF2017.03.29_Ogłoszenie-zmiana.pdf


Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Szczegółowe informacje w załączonych plikach:

 1. PDF2017.03.24_Ogłoszenie_zmiana.pdf
 2. PDF2017.03.24_SIWZ_I-zmiana.pdf

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - na usługę pn. Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Szczegółowe informacje w załączonych plikach:

1)   PDF2017.03.23_Ogłoszenie.pdf
2)   PDF2017.03.23_SIWZ.pdf
3)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.pdf
4)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.1.pdf
5)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.2.pdf
6)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.3.pdf
7)   PDF2017.03.23_SIWZ_I.3a.pdf
8)   PDF2017.03.23_SIWZ_II.pdf
9)   PDF2017.03.23_SIWZ_III.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2017
  przez: Leszek Krzysztofczyk
 • opublikowano:
  23-03-2017 15:03
  przez: Leszek Krzysztofczyk
 • zmodyfikowano:
  15-09-2017 08:23
  przez: Leszek Krzysztofczyk
 • podmiot udostępniający:
  Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o.
  odwiedzin: 8935
Dane jednostki:

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o.
47-370 Zielina-Moszna
ul. Zamkowa 1 A
NIP: 199-01-11-258 REGON: 000293634
Numer konta: 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 84 18, 77 466 84 63
fax: 77 466 85 00
e-mail: sekretariat@ctn-moszna.pl
Strona www: www.ctn-moszna.pl

Informacje dodatkowe:

NIP: 199-01-11-258
REGON: 000293634
Konto bankowe: 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282