Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawa dróg i parkingów wewnętrznych - 2

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania.

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1       Przedsiębiorstwo Budowlane „CHMIELAK” – Grzegorz Chmielak, ul. Piastowska 39/1, 48-200 Prudnik

Oferta nr 2       Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Pierzga, Sidzina, ul. Grodkowska 5a, 48-320 Skoroszyce

Za najkorzystniejszą uznana została Oferta nr 1.

Uzasadnienie

Oferta została złożona prawidłowo, cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów.


Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. informuje o wszczęciu procedury w trybie zaproszenia do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych branży drogowej.

Wartość zamówienia (netto) jest niższa od równowartości w złotych polskich kwoty 30 000 Euro.

Dokumentacja postępowania, tj. dokumenty opisujące procedurę postępowania oraz opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) są dostępne w załączonych plikach:

 1. PDF2016.10.26 - Zaproszenie.pdf (425,12KB)
 2. PDF2016.10.26 - zaproszenie_z2.pdf (411,70KB)
 3. PDF2016.10.26 - zaproszenie_z3.pdf (398,68KB)
 4. PDF2016.10.26 - zaproszenie_z4.pdf (396,27KB)
 5. PDF2016.10.26 - Zaproszenie_z5.pdf (397,53KB)
 6. PDF2016.10.26 - Zaproszenie_z6.pdf (388,80KB)
 7. PDF2016.10.26 - Zaproszenie_z7.pdf (457,97KB)
 8. PDFPT_1 - metryka.pdf (104,01KB)
 9. PDFPT_2 - opis techniczny.pdf (97,40KB)
 10. PDFPT_3 - plan sytuacyjny.pdf (2,77MB)
 11. PDFPT_4 - przekroje konstrukcyjne.pdf (189,12KB)
 12. PDFST_1 - spis.pdf (54,35KB)
 13. PDFST_2 - specyfikacje techniczne.pdf (357,34KB)
 14. PDFPrzedmiar_robót.pdf (99,57KB) (materiał dodatkowy)