Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura wypisu pacjenta z oddziału i ośrodka Centrum Terapii Nerwic

Procedura wypisu pacjenta z oddziału i ośrodka Centrum Terapii Nerwic

Cel: zapewnienie prawidłowej organizacji wypisu pacjenta z oddziału i ośrodku

I.Przygotowanie

1.Wiedza i umiejętności istotne dla prawidłowej organizacji pracy.

2.Wyposażenie stanowisk pracy lekarzy, pielęgniarek, pracowników izby przyjęć w odpowiedni sprzęt i dokumentację dotyczącą pacjenta (historia choroby, karty zleceń, informacje pisemne z sesji terapeutycznych, ankiety dotyczące nasilenia objawów chorobowych), karty kontroli RR.

3.Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących pacjenta, niezbędnych do wypisu z ośrodka.

4.Znajomość i przestrzeganie określonych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

II.Postępowanie

1. Pielęgniarka zgodnie z terminem wypisu przygotowuje dla lekarza prowadzącego dokumentację pacjenta: historię choroby, kartę zleceń lekarskich, pisemne informacje z wizyt u psychologa, ankiety z objawami wyniki badań laboratoryjnych, karty pomiaru RR. Umawia pacjenta z lekarzem prowadzącym na wizytę podsumowującą.

2. Lekarz prowadzący uzupełnia dokumentację szpitalną dotyczącą pacjenta wypełnia epikryzę.

3. Pielęgniarka oddziałowa najpóźniej jeden dzień przed planowanym wypisem przekazuje przygotowaną do wypisu historię choroby pacjenta do Izby Przyjęć celem dokonania formalności związanych z wypisem pacjenta z CTN.

4. Przed odebraniem karty informacyjnej leczenia szpitalnego pacjent zobowiązany jest do następujących czynności:

 • rozliczenie z magazynem oddziału
 • rozliczenie z działem fizykoterapii
 • oddanie żetonu z numerem miejsca w jadalni
 • oddanie pożyczonych w bibliotece książek
 • oddanie klucza z pokoju w dyżurce pielęgniarskiej

Wszystkie wykonane powyżej czynności odnotowane zostaną odpowiednim wpisem w książeczce zabiegowej pacjenta.
Pielęgniarka najpóźniej w dniu wypisu przypomina pacjentowi o w/w czynnościach. Informują salową gospodarczą o konieczności
sprawdzenia stanu pokoju.

5. Czynności związane z wypisem wykonywane Izbie Przyjęć

 • Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta pracownik Izby Przyjęć przygotowuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego na podstawie wypełnionej przez lekarza epikryzy.
 • Karta informacyjna sporządzona zostaje w 3 egzemplarzach przy czym jedna kopia pozostaje w CTN, dołączona zostaje do dokumentacji pacjenta.
 • Po uzupełnieniu kuponu RUM, w razie potrzeby, po konsultacji z lekarzem prowadzącym następuje wypisanie druku ZUS- ZLA oraz uzupełnienie legitymacji ubezpieczeniowej.
 • W przypadku żądania przez pacjenta dodatkowego zaświadczenia o pobycie w Centrum wydaje się w oparciu o odpowiednie wewnętrzne zarządzenie w tej sprawie.
 • Przygotowaną kartę informacyjną podpisuje ordynator oddziału lub osoba zastępująca go oraz lekarz prowadzący.
 • Dokumentacja wypisowa zostaje wydana pacjentowi po spełnieniu warunków określonych w pkt.4 niniejszej procedury.
 • Po opuszczeniu ośrodka przez pacjenta pracownik Izby Przyjęć uzupełnienia Księgę Główną w części dot. wypisu oraz kartę statystyczną, którą następnie przekazuje do IPiN w Warszawie w wersji elektronicznej.
 • Dane o pobycie pacjenta w CTN uzupełniane są w systemie komputerowym NFZ celem rozliczenia.
 • Kompletna, uzupełniona i ponownie sprawdzona dokumentacja medyczna pacjenta trafia do archiwum medycznego.

6. Pacjent opuszcza pokój do godziny 11:00 w dniu wypisu. Wypis otrzymuje w Izbie Przyjęć w godzinach 10:00- 11:00 po uprzednim oddaniu książeczki zajęć terapeutycznych i udokumentowanym rozliczeniem w poszczególnych komórkach szpitala.

III. Uwagi ogólne

 1. Wszystkie informacje o pacjencie są udokumentowane i objęte tajemnicą zawodową.
 2. Pielęgniarka współpracuje z lekarzem, psychologiem, pracownikami Izby Przyjęć celem jak najsprawniejszej organizacji pracy.
 3. Działania związane z pacjentem podlegają bieżącej ocenie i weryfikacji.