Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN

Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN

1. Przyjęcia pacjentów ze skierowaniem odbywają się na podstawie wysłanych przez Komisję Kwalifikacyjną zawiadomień o terminie przyjęcia w dniach wtorek,czwartek oraz w uzasadnionych przypadkach inne dni tygodnia.

2. Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest przesłanie pisemnego potwierdzenia przybycia w wyznaczonym terminie oraz posiadania przy sobie w dniu przyjęcia następujących dokumentów:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • aktualne wyniki badań:
  • morfologia krwi, moczu,
  • dla kobiet zaświadczenie z poradni K
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta:
    • legitymacja ubezpieczeniowa,
    • legitymacja emeryta/ rencisty

Dla osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego wymagany jest numer identyfikacji podatkowej własny oraz płatnika składek.

Dla pacjentów z woj. opolskiego konieczne do przyjęcia jest aktualne skierowanie w książeczce Rejestru Usług Medycznych wystawione w roku w którym następuje przyjęcia do CTN.

3. W przypadkach posiadania przez pacjenta wszystkich wymaganych dokumentów następuje zapoznanie pacjenta z obowiązującym w Centrum regulaminem.

4. Po akceptacji regulaminu oraz wyrażeniu zgody na leczenie poprzez złożenie podpisu na dokumentacji medycznej następuje założenie historii choroby pacjenta.

5. Po założeniu wymaganej dokumentacji następuje poinformowanie pielęgniarki
o oczekującym pacjencie oraz rejestracja pacjenta według odrębnych przepisów
i procedur.

6. Czas oczekiwania na przyjęcie jest uzależniony od liczby oczekujących na załatwienie formalności pacjentów. Czas przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć nie powinien przekraczać 10 minut, nie licząc czasu potrzebnego na rejestrację dokumentacji pacjenta według obowiązujących procedur i przepisów.

7. W przypadku niespełnienia przez pacjenta któregokolwiek z powyższych warunków lub po rozmowie z lekarzem dyżurnym oceniającym stan psychiczny i fizyczny pacjenta może nastąpić odmowa przyjęcia. Fakt ten zostanie odnotowany w księdze odmów.