Przejdź do treści strony
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN

Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN

1. Przyjęcia pacjentów ze skierowaniem odbywają się na podstawie wysłanych przez Komisję Kwalifikacyjną zawiadomień o terminie przyjęcia w dniach wtorek,czwartek oraz w uzasadnionych przypadkach inne dni tygodnia.

2. Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest przesłanie pisemnego potwierdzenia przybycia w wyznaczonym terminie oraz posiadania przy sobie w dniu przyjęcia następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • aktualne wyniki badań:
 • morfologia krwi, moczu,
 • dla kobiet zaświadczenie z poradni K
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta:
  • legitymacja ubezpieczeniowa,
  • legitymacja emeryta/ rencisty

Dla osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego wymagany jest numer identyfikacji podatkowej własny oraz płatnika składek.

Dla pacjentów z woj. opolskiego konieczne do przyjęcia jest aktualne skierowanie w książeczce Rejestru Usług Medycznych wystawione w roku w którym następuje przyjęcia do CTN.

3. W przypadkach posiadania przez pacjenta wszystkich wymaganych dokumentów następuje zapoznanie pacjenta z obowiązującym w Centrum regulaminem.

4. Po akceptacji regulaminu oraz wyrażeniu zgody na leczenie poprzez złożenie podpisu na dokumentacji medycznej następuje założenie historii choroby pacjenta.

5. Po założeniu wymaganej dokumentacji następuje poinformowanie pielęgniarki
o oczekującym pacjencie oraz rejestracja pacjenta według odrębnych przepisów
i procedur.

6. Czas oczekiwania na przyjęcie jest uzależniony od liczby oczekujących na załatwienie formalności pacjentów. Czas przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć nie powinien przekraczać 10 minut, nie licząc czasu potrzebnego na rejestrację dokumentacji pacjenta według obowiązujących procedur i przepisów.

7. W przypadku niespełnienia przez pacjenta któregokolwiek z powyższych warunków lub po rozmowie z lekarzem dyżurnym oceniającym stan psychiczny i fizyczny pacjenta może nastąpić odmowa przyjęcia. Fakt ten zostanie odnotowany w księdze odmów.

Metryczka
 • opublikowano:
  23-12-2010 13:26
  przez: Teodor Wilk
 • zmodyfikowano:
  28-02-2014 06:50
  przez: Łukasz Kosiński
Dane jednostki:

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o.
47-370 Zielina-Moszna
ul. Zamkowa 1 A
NIP: 199-01-11-258 REGON: 000293634
Numer konta: 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 84 18, 77 466 84 63
fax: 77 466 85 00
e-mail: sekretariat@ctn-moszna.pl
Strona www: www.ctn-moszna.pl

Informacje dodatkowe:

NIP: 199-01-11-258
REGON: 000293634
Konto bankowe: 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282