Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału CTN

Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału CTN

Cel: zapewnienie prawidłowej organizacji przyjęć pacjentów kierowanych na leczenie w Centrum Terapii Nerwic. Objęcie pacjentów całościową opieką pielęgniarską i lekarską.

I. Przygotowanie:

 1. 1.Wiedza i umiejętności istotne dla prawidłowej organizacji pracy.
 2. 2.Wyposażenie stanowisk pracy lekarzy i pielęgniarek w odpowiedni sprzęt, dokumentację dotyczącą pacjenta.
 3. 3.Zapewnienie dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta w zakresie niezbędnym do zapewnienia opieki medycznej.
 4. 4.Znajomość i przestrzeganie określonych wymogów sanitarno- epidemiologicznych.

II Postępowanie:

 1. Po formalnym przyjęciu pacjenta w Izbie Przyjęć pielęgniarka przekazuje go z założoną dokumentacją pisemną do wyznaczonego pomieszczenia celem przyjęcia przez lekarza dyżurnego. Niezwłocznie powiadamia lekarza o oczekującej na przyjęcie osobie.
  Czas oczekiwania na lekarza dyżurnego nie powinien przekraczać 30 minut. Przyjęcia do oddziału odbywają się od godziny 8:00.
  Czas wstępnego badania przypadający na jednego pacjenta wynosi od 15 do 20 minut.
 2. Lekarz dyżurny na podstawie wywiadu i przedłożonej dokumentacji ocenia stan psychiczny i somatyczny pacjenta, podejmuje decyzję o kwalifikacji na oddział leczenia zaburzeń nerwicowych lub oddział rehabilitacji psychiatrycznej.
 3. Powiadomiona przez lekarza dyżurnego pielęgniarka przekazuje pacjenta wraz z dokumentacją na dany oddział.
 4. W oddziale pielęgniarka:
  • zakłada w dyżurce pielęgniarskiej wymaganą dokumentację:
  • wpis do księgi przyjęć oddziału,
  • umieszczenie na tablicy ruchu chorych imienia i nazwiska,
  • wpis do kalendarza informujący o dacie wpisu,
  • założenie karty zleceń lekarskich,
  • wpis do książki raportów pielęgniarskich
  • częściowo wypełnia książeczkę programu zajęć terapeutycznych
  • dokonuje pomiaru parametrów życiowych: wzrost, waga, temperatura ciała
  • tętno, ciśnienie krwi,
  • ustala godziny wizyt u lekarza prowadzącego i psychologa
  • zapoznaje pacjenta z topografią oddziału, prawami i obowiązkami pacjenta,
  • regulaminem obowiązującym w ośrodku, programem zajęć terapeutycznych
  • dla danego oddziału, przekazuje ważne informacje organizacyjne
  • kwateruje pacjenta w pokoju, gdzie zapoznaje go z innymi chorymi
  • kieruje pacjenta do lekarza prowadzącego, który na podstawie wskazań i przeciwwskazań ustala zakres zabiegów, dietę i leczenie farmakologiczne.
  • kieruje pacjenta do działu fizyko- hydroterapii celem zaplanowania zabiegów (pok.135)
  • po badaniu i ocenie stanu chorego przez lekarza prowadzącego przyjmuje zlecenia lekarskie.

III. Uwagi ogólne

 1. Wszystkie informacje o pacjencie są udokumentowane i objęte tajemnicą zawodową.
 2. Pielęgniarka ściśle współpracuje z personalem medycznym, izbą przyjęć celem jak najsprawniejszej organizacji pracy i skrócenia okresu oczekiwania od momentu przyjęcia w izbie przyjęć do zakwaterowania w pokoju.
 3. W oddziale pracują wykwalifikowane pielęgniarki, łatwo nawiązują kontakt z pacjentami, znają procedury postępowania w różnych sytuacjach.
 4. Działania związane z pacjentem są udokumentowane i podlegają bieżącej ocenie i weryfikacji.